حال و هوا

یرقان

سلامت/کدام نوع بیماری هپاتیت خطرناک است؟

بی باک/ بیماری هپاتیت چیست؟ تا چه حد با این بیماری آشنایی دارد؟ آیا ویروس آن ناقل بیماری است؟ با چه روش هایی این ویروس بین افراد، منتقل می گردد. وقتی که کبد، عفونت کند یا ملتهب شود، شخص به…