حال و هوا

کاربران

نشت اطلاعات کاربران در ایران چه عوامل و خطراتی دارد؟

نشت اطلاعات کاربران در ایران چه عوامل و خطراتی دارد؟ راحتی هک‌شدن سامانه‌ها در ایران و گستردگی لورفتن اطلاعات شهروندان، دیگر بر کسی پوشیده نیست. اهمیت اطلاعات لورفته چقدر است؟ چه عواملی باعث آسیب‌پذیری سیستم‌های امنیتی می‌شود؟ marketplace utm_source=zoomit&… در…