حال و هوا

نخوردن

یک باور غلط | ناهار را با دوستت و شام را به دشمن بده بخورد

به نقل از مجله طب اسلامی صبحانه را خودت بخور، ناهار را با دوستت و شام را به دشمن بده بخورد جمله فوق یکی از غلط ترین باورهای عمومی در مورد بهداشت تغذیه است؛ تا آنجا که بسیاری از مردم…