حال و هوا

مقاله

بزرگترین خطری که همه ی ما را تهدید می کند: پذیرفتن و درونی کردن مسائلی که جامعه در خصوص نابینایان بدان باور دارد.

بزرگترین خطری که همه ی ما را تهدید می کند: پذیرفتن و درونی کردن مسائلی که جامعه در خصوص نابینایان بدان باور دارد. نویسنده: Fred Schroeder مترجم: داوود چوبینی منبع نسخه ی انگلیسی: future reflection منبع نسخه ی ترجمه شده:…