حال و هوا

معلول

دستگاه قابل کاشت برای راه رفتن معلولان با قدرت فکر

دستگاه قابل کاشت برای راه رفتن معلولان با قدرت فکر محققان استرالیایی یک دستگاه قابل کاشت تولید کرده‌اند که می‌تواند بصورت بی‌سیم به کنترل اعضای مصنوعی یا یک اسکلت خارجی پرداخته و طی فرآیندی ساده و نسبتا غیرتهاجمی در بدن…