حال و هوا

مسافر

ویژگی «هزینه لغو سفر» برای مسافران اسنپ به صورت آزمایشی فعال شد.

اسنپ برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه شغلی کاربران راننده اسنپ و جلوگیری از اتلاف وقت این رانندگان و همچنین مقابله با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این سامانه، اقدام به راه‌اندازی ویژگی «هزینه لغو سفر» برای مسافران…

نکات مهمی که معلولین هنگام سفر با هواپیما و قطار باید بدانند

سفر توسط افراد معلول، که به آنها “مسافرت معلول” یا “سفر قابل دسترسی” نیز می گویند، در حال افزایش است. صنعت سفر با ارائه خدمات بیشتر و اقامت بیشتر نیازهای ویژه مسافران معلول را ارائه می دهد. در همین حال،…