حال و هوا

مادر

قرنتینگی و اختلاف در تربیت بچه ها

قرنتینگی, پر از اختلاف در تربیت بچه ها. یادتان باشد که اختلاف و عدم توافق در تربیت فرزند یا فرزندان نه تنها به معنای ناسازگاری نیست بلکه مسئله‌ای کاملاً طبیعی است زیرا روش تربیتی بیشتر زوج‌ها با یکدیگر متفاوت است؛…

دختر بیحجابی که باحجاب شد.

سرویس اجتماعی «فردا»: ز- ف یکی از دانشجویان درس خوان و باهوش در دانشگاه تهران است. او از بچگی در یک خانواده متوسط تهرانی زندگی کرده است. خانواده او اگر چه به مسایل دینی و اعتقادی بی توجه نبوده اند،…

مادر امداد ایران، پنجه در پنجه کوهستان

مادر امداد ایران، پنجه در پنجه کوهستان می‌توانست روزهای بی‌دردسری داشته باشد و در کنار همسر و فرزندانش، زندگی شاد و شیرینی را در نیاوران بگذراند، اما «شکوه مقیمی» سال ۸۲ تصمیم می‌گیرد کنج عافیت را بی‌خیال شود و برای…