حال و هوا

لایحه حمایت

خبر/پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرستان افراد معلول با شرایط خاص/ تأسیس صندوق حمایت از معلولان

نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل ستاد هماهنگی و مناسب سازی کشور برای تردد معلولان در کشور، پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرستان افراد معلول با شرایط خاص و تأسیس صندوق حمایت از معلولان موافقت کردند. به گزارش…