حال و هوا

قطار

نکات مهمی که معلولین هنگام سفر با هواپیما و قطار باید بدانند

سفر توسط افراد معلول، که به آنها “مسافرت معلول” یا “سفر قابل دسترسی” نیز می گویند، در حال افزایش است. صنعت سفر با ارائه خدمات بیشتر و اقامت بیشتر نیازهای ویژه مسافران معلول را ارائه می دهد. در همین حال،…