حال و هوا

ضرب المثل

مثل آباد/آنجا که یوسف است،که گویند ز پیرهنتبیان

به نقل از تبیان تبیان/ این مثل داستانی دارد؛ میگویند حضرت یعقوب پسران زیادی داشت؛ اما در میان آنها حضرتیوسف را بیشتر از همه دوست داشت. به همین دلیل، برادران یوسف به او حسادت کردند و روزی پدرشان را راضی…

ضرب المثل/مهمان روزی خودش را با خودش می‌آورد

به نقل از سایت بیتوته این ضرب المثل در فواید و آثار مهمان‌داری و مهمان‌نوازی و در نکوهش کسانی که تنگ‌نظرند و چشم دیدن مهمان را ندارند استفاده می شود. داستان ضرب المثل : روزی مهمانی به کلبه محقّر مرد…