حال و هوا

صدا

تاریخچه رادیو در ایران.

امروز ۴ اردیبهشت روز رادیوست. اولین صدای این جعبه رادیو در ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ برای مردم ایران شنیده شد. همان صدایی که میگفت: «اینجا تهران است صدای ایران» گویا این جعبه جادویی قرار بوده که حرفها و خاطرات زیادی را…

نسخه جدید ایران صدا با امکانات تازه منتشر شد.

سلام در آستانه نوروز رادیو با یک عیدی شنوندگانش را شگفتزده کرد. نسخه سوم اپلیکیشن ایران صدا با امکاناتی نظیر دانلود و پخش موسیقی، دانلود کتاب گویا، و دریافت و پخش برنامه های آرشیوی رادیو من با این برنامه که…