حال و هوا

شیخ نمر

بازنده ی اصلی اعدام شیخ نمر کیست؟

بازنده ی اصلی اعدام شیخ نمر کیست؟ بدون تردید خون به ناحق ریخته‌ی این شهید مظلوم به سرعت اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. مقام معظم رهبری مطلبی که مینویسم فقط تحلیل خودم…