حال و هوا

شعر

شعر/ شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد مدح ولادت امام زمان (عج)

شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد مسلمان می‌شود هرکس که اسلامش علی باشد خدا می‌خواست پیغمبر که پیغامش علی باشد ظهورش شد علی آغاز و انجامش علی باشد خدا آورد در شعبان علیِ آخرینش را خدا را شُکر…

شعر/چشمان سبزش

از شعاری به نام مریم حسینی (دربيراهه ترین راهها همیشه بدنبال تو خواهم بود) صدای نفس.نفس زدنش در آخرین روزهای..چشمان سبزش..در سینه ای که همیشه خس خسش راميشنيدم..درمانده..بی هیچ همسری…و فرزندی که آرزویش بود.. عصایش نشانه ای ازدرد..از پیری و…

پر کن دوباره کیل مرا، ایّها العزیز!

به مناسبت نیمه شعبان مریم سقلاطونی یا ایّها العزیزُ مَسَّنا و اهلَنا الضُّرُّ و جِئنا بِبضاعَةٍ مُزجاةٍ فَاَوْفِ لنا الْکِیلَ( آیه۸۸ سوره یوسف) پر کن دوباره کیل مرا، ایّها العزیز! دست من و نگاه شما، ایّها العزیز! رو از من…