حال و هوا

شخصیت

چطور انگیزه پیشرفت را در خودمان تقویت کنیم

به نقل از آخرین خبر چطور/ گاهی وقت‌ها، یک عالمه کار ناتمام انتظارمان را می‌کشند تا انجام‌شان بدهیم، اما متأسفانه هیچ‌گونه رغبتی نداریم و دقیقا به دلیل همین بی‌انگیزگی، از انجام دادن کارها شانه خالی می‌کنیم و انجام‌شان را مدام…