حال و هوا

سواد

زندگی به سبک یک زن خانه‌دار

زندگی به سبک یک زن خانه‌دار بعضی آدم‌ها متفاوت به دنیا می‌آیند. انگار آنها ژنی دارند که دربدن دیگران نیست یا شاید همت‌، آرزو یا انگیزه‌ای منحصر به‌فرد که آنها را از جا می‌کند و می‌رساند آنجایی که باید باشند.…