حال و هوا

خط بریل

ماشین پرکینز از دیروز تا امروز بخش ۱

سلام من در سایت قصد دارم تا همه کسانی که از اینجا بازدید میکنند رو با امکانات و توانمندیهای نابینایان آشنا کنم هرکسی در اینباره پیشنهاد و نظری هم داره کامنت بگذاره و پیشنهاد بده اما در اولین پست میرسیم…