حال و هوا

حال و هوا، مجله مهر، دروغ، جامعه، مردم، باور،

◾ معروف‌ترین دروغ‌هایی که فکر می‌کنیم حقیقت دارد!

به نقل از مجله مهر برخی اتفاق‌ها در دنیا وجود دارد که بسیاری از ما آن‌ها را از کودکی شنیده‌ایم و از همین رو باور کرده‌ایم، اما برخی از آن‌ها چندان هم حقیقت ندارند. مجله مهر: امروزه با توجه به…