حال و هوا

حال و هوا، سفر، مشهد، عید نوروز، خراسان رضوی، شاندیز، فردوسی، حرم، امام رضا (ع)، گردشگر، زائر،

سفر/سفر به ایرانِ تاریخی در نوروز/

با شهر مشهد بیشتر آشنا شوید. سفر به ایرانِ تاریخی در نوروز وقتی نام مشهد به عنوان مقصد سفر شنیده می‌شود، نخستین تصاویر ذهنی از این شهر، بارگاه امام هشتم شیعیان است، مکانی مقدس و تاریخی که از بُعد تاریخی…