حال و هوا

جام جم

مادر امداد ایران، پنجه در پنجه کوهستان

مادر امداد ایران، پنجه در پنجه کوهستان می‌توانست روزهای بی‌دردسری داشته باشد و در کنار همسر و فرزندانش، زندگی شاد و شیرینی را در نیاوران بگذراند، اما «شکوه مقیمی» سال ۸۲ تصمیم می‌گیرد کنج عافیت را بی‌خیال شود و برای…