حال و هوا

تربیت

قرنتینگی و اختلاف در تربیت بچه ها

قرنتینگی, پر از اختلاف در تربیت بچه ها. یادتان باشد که اختلاف و عدم توافق در تربیت فرزند یا فرزندان نه تنها به معنای ناسازگاری نیست بلکه مسئله‌ای کاملاً طبیعی است زیرا روش تربیتی بیشتر زوج‌ها با یکدیگر متفاوت است؛…