حال و هوا

تاریخچه

تاریخچه رادیو در ایران.

امروز ۴ اردیبهشت روز رادیوست. اولین صدای این جعبه رادیو در ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ برای مردم ایران شنیده شد. همان صدایی که میگفت: «اینجا تهران است صدای ایران» گویا این جعبه جادویی قرار بوده که حرفها و خاطرات زیادی را…

ماشین پرکینز از آغاز تا امروز بخش پایانی

دوستانی که بخش اول را نخوانده اند به اینجا مراجعه کنند. * ماشین پرکینز، از آغاز تا امروز: «بخش پایانی»: در شماره پیشین این گزارش، خواندیم که قصه تولید ماشین تایپ بریل تا به آنجا پیش رفت که در دهه…