حال و هوا

بانک

خواندنیها/انواع سپرده های بانکی

انواع سپرده های بانکی. مهمترین منابع بانک ها بوده که بدون آن موجودیت بانک چندان قابل توجیه نمی باشد زیرا سرمایه بانکها در مقابل سپرده آنها رقم ناچیزی را تشکیل می دهد و چون معمولاً اعطای تسهیلات که یکی از…