حال و هوا

ایمیل

طنز :حماسه ی ایمیلی

مطلبی از سایت شیرین طنز ******* طنز :حماسه ی ایمیلی نویسنده: سید مهدی طیار جنرال پرفسور باباقوری، اخیرا از یورش سایبری¬اش به کاخ سفید پرده برداشت. گفتگویی داریم با ایشان، در همین مورد. خبرنگار: در ابتدا اگر سلام و علیکی…