حال و هوا

امام حسین (ع)

آیا امام حسین (ع) از شهادتشان در کربلا آگاهی داشتند؟

 واقعه ی عاشورا ، با همه ی بزرگی مصیبت و بی هماوردی فجایعی که بر بزرگترین انسانهای تاریخ داشت، درسهای فراوانی دارد. توجه به این مسئله که در کنار شور حسینی نباید شعور حسینی فراموش شود و از قطره قطره…