حال و هوا

اعتماد

۱۰ نکته برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق

کارآفرین موفق چه ویژگی هایی دارد امروزه همه به دنبال شغلی هستند که بتواند تا حد زیادی آنها را به رویاهایشان برساند و چه حرفه ای بهتر از کارآفرینی؟ اما چگونه باید کارآفرین موفقی شد؟ هیچ فرمول جادویی وجود ندارد…