حال و هوا

استاد دهنوی

با موضوع خانواده

http://halhava68.dl4.rapidpars.com/39980/7731781/7snhu87cuk3/1-1394.09.27.mp3 سلام مطلب امروز ما خانوادگیست و در واقع این مطلب راجع به خانواده است. خب امروز خیلیها راجع به خانواده حرفها زدند و تحلیلهای خودشون رو راجع به این موضوع مهم ارائه دادند اما آنچه بیشتر برای ما اهمیت…