حال و هوا

آسیبهای چشمی

مطالبی مفید پیرامون بیماری چشمی آب مروارید

نویسنده: محمد نوری مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین. آب مروارید: نوعی بیماری چشمی و یکی از عوامل نابینایی. در این بیماری عدسی چشم یا پوشش آن کدر می شود. گاه به آن آب سفید (ماء ابیض) هم گفته اند و…