حال و هوا

شعر

شعر/ شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد مدح ولادت امام زمان (عج)

شراب عشق نوشید آنکه در جامش علی باشد مسلمان می‌شود هرکس که اسلامش علی باشد خدا می‌خواست پیغمبر که پیغامش علی باشد ظهورش شد علی آغاز و انجامش علی باشد خدا آورد در شعبان علیِ آخرینش را خدا را شُکر…

ولادت حضرت زهرا (س۹) و روز مادر مبارک

شعر/ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها حرف میلاد بانوی تقواست او که الگوی عشق دورانهاست خادمش نوح و آدم و عیسی زنده از لطف فاطمه عیساست و ورق خورد باز تقویم و سالروز ولادت زهراست سالروزی که روز مادر شد…

شعر/چشمان سبزش

از شعاری به نام مریم حسینی (دربيراهه ترین راهها همیشه بدنبال تو خواهم بود) صدای نفس.نفس زدنش در آخرین روزهای..چشمان سبزش..در سینه ای که همیشه خس خسش راميشنيدم..درمانده..بی هیچ همسری…و فرزندی که آرزویش بود.. عصایش نشانه ای ازدرد..از پیری و…

شعر/آهسته زیر لب به خودش گفت: «كربلا»ست

پرسید از قبیله كه این سرزمین كجاست این سرزمین غم‌زده، در چشمم آشناست این سرزمین كه بوی نی و نیزه می‌دهد این سرزمین تشنه كه آبستن بلاست گفتند: «طفّ» و «ماریه» و «شاطِیءُ الفُرات» گفتند: «غاضریّه» و گفتند: «نینوا»ست دستی…