حال و هوا

انواع بلوغ در ازدواج.

انواع بلوغ مورد نیاز برای ازدواج:

برای داشتن یک ازدواج موفق نیاز است شخص انواع بلوغ را دارا باشد:
بلوغ جنسی 
دختران و پسران هر یک به فاصله چند سال در حدود ۱۰ تا ۱۵ سالگی به بلوغ می رسند. ترشح هورمون های جنسی سبب تغییرات فیزیولوژیک در شخص می شود. کسی که به بلوغ جنسی کافی رسیده باشد، درک درستی از نیاز جنسی، کنترل این غریضه و شیوه های برقراری ارتباط جنسی دارد.
بلوغ عاطفی
بلوغ عاطفی وقتی اتفاق می‌افتد که فرد بتواند یک رابطه دوستانه همراه با صمیمت را در روند ارتباط با طرف مقابل برقرار کند. این نیاز به داشتن توانایی در ارتباط مفید و همدلی دارد که این اتفاق با یادگیری و رشد در یک بستر صحیح تربیتی به دست می‌آید.
بلوغ اقتصادی
به طور کلی بلوغ اقتصادی وقتی اتفاق می افتد که شخص از نظر اقتصادی و برطرف کردن مخارج و اداره امور زندگی خودکفا شود و یعنی اینکه بتواند از لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستد و به خود متکی شود. در این شرایط می توان گفت شخص بلوغ اقتصادی موردنیاز برای ازدواج را دارد.
بلوغ مورد نیاز برای ازدواج ,انواع بلوغ مورد نیاز برای ازدواج,بلوغ در ازدواج
بلوغ در ازدواج
بلوغ فکری 
شخص نقاط ضعف و قوت خود را می شناسد و به شناخت مناسبی از شخصیت خود رسیده است. فردی که به بلوغ فکری رسیده است برنامه معلوی در زندگی خود دارد و برای رسیدن به آن کوشش می کند. وی در برابر تصمیمات خود مسئولیت پذیری و تعهد دارد و بدون وابستگی به دیگران تصمیم می گیرد.
قدرت سازش پذیری با محیط و شرایط از دیگر خصوصیت های کسانی است که به بلوغ در ازدواج رسیده اند.
بلوغ روانی
منظور از بلوغ روانی این است که، زندگی شخص با عوض شدن عادت های قبل از بلوغ، روبرو می شود. این تغییر در عادت ها عبارتند از:
– تغییر در روابط
– تغییر در کارها
– ترک بعضی از عادت ها مثل کنار گذاشتن بعضی ناهنجاری‌ها
به علاوه اینکه به طور خلاصه می توان گفت هنگامی یک شخص به بلوغ روانی موردنیاز می رسد که از نظر روانی دلبستگی خاصی به خانواده یا شخصی ( منظور اتکاء از لحاظ روحی و روانی به پدر و مادر یا شخص دیگر می باشد ) ندارد.
بلوغ معنوی 
وقتی که شخص در چارچوب نظام خلقت بایدها و نبایدهای هویت دینی خود را یافته باشد به بلوغ معنوی رسیده است، البته با روش فکری و بررسی خود.
 منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 4 =