حال و هوا

خبر/بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان در مراحل پایانی قرار دارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در لایحه حمایت از حقوق معلولان معافیت هایی برای تعاونی های مسکن معلولان اعمال شده است.
به گزارش ایران سپید به نقل از مهر همایون هاشمی در رابطه با اظهارات رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان مبنی بر ضرورت مداخله مستقیم وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی به حل مشکلات و معضلات مربوط به تعاونی های مسکن معلولان، اظهارداشت: موضوع مسکن و معافیت های معلولان از پرداخت عوارض نوسازی در لایحه حمایت از حقوق معلولان ذکر شده و در حال حاضر این لایحه در مجلس در حال بازنگری بوده که مشکلات آنها به ویژه مسکن حل شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد مشکلات معلولان با تامین مسکن مناسب حل می شود، افزود: در تمامی کشورها به نیازهای اساسی معلولان به ویژه مسکن و اشتغال توجه ویژه ای شده و بر این اساس مشوق ها و سوبسیدهایی برای کارآفرینان و کارفرمایان در راستای به کارگیری معلولان و همچنین معافیت هایی نیز برای دستگاه هایی که اقدام به ساخت مسکن برای معلولان کنند پیش بینی شده است.
هاشمی ادامه داد: در ایران نیز قوانینی برای حمایت از معلولان تصویب و در آنها مشوق ها و معافیت هایی در نظر گرفته شده است اما به دلیل الزام آور نبودن، اجرای آنها در اولویت قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته در تعاونی های مسکن مهر تعاونی های تخصصی مسکن معلولان طراحی شد که یکی از آنها در هشتگرد قرار دارد که دارای چندهزار واحد است، تصریح کرد: این تعاونی ها مانند پروژه مسکن مهر مورد حمایت مناسب قرار نگرفت و از سویی به دلیل افزایش هزینه های ساخت و رکورد حاکم بر موضوع مسکن تعاونی ها نتوانستند در زمان مناسب به تعهدات خود عمل و پروژه ها را نهایی کنند و همچنین معلولان نیز به دلیل آنکه از قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه هستند توانایی پرداخت بیش از مبلغ قرارداد را ندارند بنابراین پروژه ها به صورت نیمه تمام مانده و تکمیل آنها نیازمند حمایت بیشتر سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های ذی ربط است.
هاشمی با یادآوری اینکه در لایحه حمایت از حقوق معلولان به موضوع مسکن آنها توجه شده است، گفت: در این لایحه معافیت هایی در حوزه اخذ پروانه مسکن و تهیه زمین مناسب برای تعاونی ها پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در لایحه حمایت از حقوق معلولان معافیت هایی برای تعاونی های مسکن معلولان اعمال شده است.
به گزارش ایران سپید به نقل از مهر همایون هاشمی در رابطه با اظهارات رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان مبنی بر ضرورت مداخله مستقیم وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی به حل مشکلات و معضلات مربوط به تعاونی های مسکن معلولان، اظهارداشت: موضوع مسکن و معافیت های معلولان از پرداخت عوارض نوسازی در لایحه حمایت از حقوق معلولان ذکر شده و در حال حاضر این لایحه در مجلس در حال بازنگری بوده که مشکلات آنها به ویژه مسکن حل شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد مشکلات معلولان با تامین مسکن مناسب حل می شود، افزود: در تمامی کشورها به نیازهای اساسی معلولان به ویژه مسکن و اشتغال توجه ویژه ای شده و بر این اساس مشوق ها و سوبسیدهایی برای کارآفرینان و کارفرمایان در راستای به کارگیری معلولان و همچنین معافیت هایی نیز برای دستگاه هایی که اقدام به ساخت مسکن برای معلولان کنند پیش بینی شده است.
هاشمی ادامه داد: در ایران نیز قوانینی برای حمایت از معلولان تصویب و در آنها مشوق ها و معافیت هایی در نظر گرفته شده است اما به دلیل الزام آور نبودن، اجرای آنها در اولویت قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته در تعاونی های مسکن مهر تعاونی های تخصصی مسکن معلولان طراحی شد که یکی از آنها در هشتگرد قرار دارد که دارای چندهزار واحد است، تصریح کرد: این تعاونی ها مانند پروژه مسکن مهر مورد حمایت مناسب قرار نگرفت و از سویی به دلیل افزایش هزینه های ساخت و رکورد حاکم بر موضوع مسکن تعاونی ها نتوانستند در زمان مناسب به تعهدات خود عمل و پروژه ها را نهایی کنند و همچنین معلولان نیز به دلیل آنکه از قشر ضعیف و دهک های پایین جامعه هستند توانایی پرداخت بیش از مبلغ قرارداد را ندارند بنابراین پروژه ها به صورت نیمه تمام مانده و تکمیل آنها نیازمند حمایت بیشتر سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های ذی ربط است.
هاشمی با یادآوری اینکه در لایحه حمایت از حقوق معلولان به موضوع مسکن آنها توجه شده است، گفت: در این لایحه معافیت هایی در حوزه اخذ پروانه مسکن و تهیه زمین مناسب برای تعاونی ها پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه بررسی این لایحه در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: بزودی این لایحه را تصویب و به هیات رئیسه تقدیم خواهیم کرد.

همایون هاشمی عضو کمسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 78 = 84