حال و هوا

رأی و منطق

سلام
امروز روز انتخابات است.
روزی که میتونیم سرنوشت کشورمان را خود رقم بزنیم. روزی که بدون تردید همه چشمها به این مردم دوخته شده.
از همه اینها که بگذریم به یک نکته میرسیم و آن رأی ماست.
در این چند روز خیلیها لیست دادند خیلیها توصیه کردند خیلیها به مردم گفتند به ما رأی بدهید
متأسفانه در این وسط تخریب هم بود, تخریبی که میتوانست نباشد اما …
برخی پیامهایی که برای خود من میآمد به قدری زننده بود که من فکر کردم
آن کسی که تخریب میکند گویی علامه دهر بودهو ما بیخبر بودیمم. من بدون در نظر گرفتن هیچ جناحی فقط یک نکته را میگویم.
همه ما دارای فهم و شعور هستیم آن کسی که کارگر است آنکسی که بازاریست آن کسی که کارمند یک اداره است آن کسی که معلم است و همه و همه ما میدانیم که چه باید بکنیم.
اما بیایید امروز که روز انتخاب است فارغ از هر هیجانی رأی بدهیم
کاری به اینکه او اصلاح طلب است یا اصولگرا نداشته باشیم. با منطق و برهان رأی بدهیم.
من معتقدم کسی که تخریب میکند خودش شایستگی حضور در مرتبه قانونگذاری را ندارد
او که تخریب میکند فقط هیجان کاذب دارد و برنامه ای برای فردای کشورش ندارد.
امروز مردم از تخریب خسته اند بیاییم به کسی رأی بدهیم که دلسوز است
همین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 43 = 50