حال و هوا

یادداشت من/انتخابات

سلام
من خیلی نمیخوام در سایت وارد فضای سیاسی به آن شکل بشوم اما از آنجایی که بحث روز هم انتخابات هست
من هم به عنوان یک هموطن نظرم رو خیلی خلاصه بیان میکنم.
اول یک سؤال میپرسم که شاید کلیشه ای باشه
اما اگر کسی بعد از خوندن این پست خواست نظرش رو بگه کلیشه ای جواب نده
شما ملاکتون برای شرکت در انتخابات چی هست؟
چه چیزی شما رو مجاب میکنه که در انتخابات شرکت کنید؟
آیا از نظر شما وابسته بودن کسی به یک جناح میتونه ملاک رأی دادن ما باشه؟
جز اینکه شاید اون شخص نتواند مدیر و نماینده خوبی باشد؟
یا شایسته بودن برای خدمت ملاک شما است؟
این روزها و در فضای مجازی اتفاقات و خبرهایی درج میشه که به نظرم ما رو از یک اصل دور کرده.

و آن اصل توجه به مردم است.
متأسفانه جناحهای سیاسی کشور ما به جای اینکه برای نمایندگان خود
طرحی داشته باشند؛ به دنبال هیاهوهای رسانه ای هستند.
.از رئیس دولت گرفته تا برخی چهره های دیگر متأسفانه خود را وارد حاشیه هایی خیلی سطحی کرده اند.

بازیی که از نظر ما شأن یک رئیس جمهور را پایین میآورد.
یک اشکالی که در کشور ما وجود دارد پرداخت به حواشی آن هم در بالاترین سطح است.
در فوتبال بسیار این مسئله نمود دارد و میتوان گفت این حواشی بیش از گذشته وارد دنیای سیاست شده.
تا همین لحظه که این جملات را مینویسم نتوانستم تشخیص بدهم
چه کسی شایسته مسند نمایندگی مجلس است؟
چون هرچه میشنوم فقط حاشیه است و نه چیزی که من دنبالش هستم.
چرا ما از کسانی که میخواهند نماینده بشوند نپرسیم
شما هدفت از ثبت نامها چه بوده؟
چرا از نمایندگان کنونی نپرسیم شما در این ۴ سال برای شهر و جامعه خودت چه کردی؟
مگر رئیسجمهور یا هرکس دیگر نمیداند امروز به جای پرداخت به حواشی سطحی
باید به خدمت به مردم فکر کند؟
این که فلان کس تأیید شد یا نشد چه نفعی برای مردم دارد
که اولین مقام اجرایی کشور خود را ملزم به سخن در اینباره میداند؟
و حتي در سفر به ایتالیا نیز این حرفها را تکرار میکند؟
آیا رئیسجمهور و بقیه مقامات دولتی و سایر قوا نمیدانند که هرچه دارند از همین مردم دارند
پس خدمت را باید اولویت بر سایر کارها قرار دهند؟
آیا مسؤولین ما نمیدانند برای چند ملیون بیکار باید چاره اندیشید تا اینقدر شاهد آسیبهای اجتماعی نباشیم؟
متأسفانه آنچه امروز در اخبار درباره انتخابات اسفند میشنویم بیشتر پرداخت به حواشی آن هم از
چهره های سرشناس مملکت است.
ما انتظار داریم مسؤولین به فکر ما باشند
امروز آنچه میخواهیم ایجاد شغل آن هم برای همه جوانان است.
جوانانی که چند سال درس میخوانند و منتظر اشتغالند
اما میبینند کسی بهشان توجهی نمیکند.
!!!!
امروز حدود ۴ ملیون دانشجو داریم که درس میخوانند کسانی که به مجلس میروند باید به این جوانان توجه کنند
باید در تبلیغات و در عمل برای ما جوانان چاره اندیشی کنند
حواشی سیاست ما را نباید از اصل خدمت دور کند.

بدانند مافقط به کسی رأی میدهیم که شیفته خدمت باشد نه قدرت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 85 = 88