حال و هوا

بازنده ی اصلی اعدام شیخ نمر کیست؟

بازنده ی اصلی اعدام شیخ نمر کیست؟

بدون تردید
خون به ناحق ریخته‌ی این شهید مظلوم به سرعت اثر خواهد کرد و دست انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت.
مقام معظم رهبری

مطلبی که مینویسم فقط تحلیل خودم است و فارغ از هیجانات موجود ناشی از این اتفاق ناگوار است.

به نظر میرسد امروز دنیای استکبار راههای مبارزه با اسلام ناب محمدی را کنار گذاشته و راههای جدیدتری را در پیش گرفته است.
در گذشته اگر استکبار کاری میکرد که علیه مسلمانان بود مسلمانان با برگزاری یک تظاهرات خشم خود را علیه آنان ابراز میداشتند
و دشمن نیز مجبور به عقب نشینی میشد.
اما امروز به نظر میرسد اعتراضها به اقدامات موجود دشمن بیشتر از آنکه باز دارنده باشد آنها را بیباکتر هم کرده.
البته این به معنی این نیست که اعتراض و برگزاری تجمعها برای محکومیت یک عمل بیفایده نیست
ولی برای پایان دادن به ادامه ی چنین اعمالی کارساز نیست.
نمونه ی اخیر این اقدامات هم همین شهادت شیخ نمر بود! این عالم مجاهد از ۲ سال قبل تحت شدیدترین فشارها از سوی آل سعود بود.
اما از زمانی که حکم اعدام این رجل دینی صادر شد فقط آمدیم و محکوم کردیم
و تظاهرات کردیم که عربستان نکن و نکن و نکن.
اما شواهد نشانگر این بود که عربستان سعودی گوشش به این حرفها بدهکار نخواهد بود.
و با توجه به فضای حاکم بر سلطنت آل سعود ایشان را تحمل نخواهد کرد.
اما آنچه که باعث این اتفاق شد را باید بیشتر در خارج از این شبهه جزیره حجاز جستجو کرد
و آن نبود یک وحدت واحد میان مسلمانان است.
مطلب قابل ذکر این است که وقتی یک حادثه ای در یک کشور اسلامی رخ میدهد
و برخی علمای اسلامی حاضر به محکومیت آن نمیشوند نتیجه اش همین اتفاقات خواهد بود.
جنگی که در سوریه به راه افتاد و خون هزاران بیگناه ریخته شد و هزاران نفر را آواره کرد
و هیچکس صدایش در نیامد که این یک کشور اسلامیست و نباید اجازه دخالت در آن داده شود.

معلوم بود که اعدام این رجل دینی برای آل سعود چندان هم سخت نخواهد بود.
بی تردید استکبار در اکثر کشورهای اسلامی و در میان سران این کشورها نفوذ کرده و توانسته تا حدودی افکار خود را بر ایشان تحمیل کند.
اما بازنده ی اصلی این اتفاق خود عربستان است
عربستانی که امروز جایی در معادلات جهانی ندارد اما با اقداماتی این چنین که قطعاً از سوی امریکا مورد تأیید هم هست
سعی دارد تا خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای نشان دهد. دست امریکا نیز در این قضیه به خون این عالم دینی آغشته شد
چرا که با عدم محکومیت این قضیه نشان داد از این اتفاق خشنود هم شده ولی خودش را درگیر با مسلمانان نخواهد کرد
و شریک منطقه ایش را به جان مسلمانان انداخته است. قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران هم ناشی از همان سیاستهای تفرقه ای امریکا و انگلیس است.
آنها تلاش دارند که با تبلیغات رسانه ای هم که شده ما را وارد جنگی ناخواسته کنند.
باید منتظر ماند با توجه به اتفاق رخ داده آل سعود را منزوی خواهد کرد.
مگر آن روزی که بن علی یا مبارک سرنگون شد امریکا پشت اینها بود؟
قطع روابط دیپلماتیک آل سعود به ایفای نقش آنها در معادلات منطقه کمکی نخواهد کرد.
بی شک این سخن رهبر انقلاب که انتقام خداوند از این جنایت قطعیست گواه این حقیقت است
که هیچ حکومتی با ظلم باقی نخواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + 3 =